Поврзи се

ИМПРЕСУМ

Главен и одговорен уредник:

Јовица Пауноски – urednik@sportm.mk

 

Редакција:

Александар Папалазов

Димитар Мушовски

Раде Стевановски

Никола Мушовски

 

Фото:

Мики Талески

 

ФОТО

loading...